Painetec blogi ohivirtaustulpan testaus

Putkitulpat ohi­virtauksella

Painetecillä on valikoimassa paljon erilaisia ohivirtaustulppia. Tässä tekstissä käydään lyhyesti läpi yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia ohivirtaustulppiin liittyen, joista on keskusteltu asiakkaiden kanssa vuosien varrella.

Mihin ohivirtaustulppia tarvitaan?

Ohivirtaustulppia käytetään silloin, kun putki pitää saada tukittua, mutta tulpan läpi täytyy saada liikutettua ilmaa tai nesteitä. Tulpatun putken taakse voi esimerkiksi kertyä vettä ja vesi pitää saada siirrettyä hallitusti pois. Ohivirtaustulpassa on nimensä mukaisesti kanava, jolla hallittu siirto voidaan tehdä. Ylimääräinen neste voidaan ohjata esimerkiksi letkulla muualle tai johtaa pumppuun. Pumppuun johtaminen on erityisen kätevää silloin, kun vaikkapa kaivannon pohjalle tai kellarin lattialle ei haluta yhtään ylimääräistä vettä tulpatusta putken päästä, mutta putkessa oleva vesi pitää kuitenkin saada tyhjennettyä. Ohivirtauskanavan läpi voidaan myös pumpata ilmaa. Esimerkiksi, jos putkistoa koepaineistetaan, voidaan tulpan läpi syöttää putkistoon paineilmaa.

Ohivirtaustulpassa on kaksi liitintä. Toista liitintä käytetään tulpan täyttämiseen. Toinen liitin on kytketty kanavaan, joka on johdettu tulpan läpi. Ohivirtauskanavaa voidaan käyttää esimerkiksi painekokeissa.

Miten ohivirtaustulpat eroavat ominaisuuksiltaan tavallisista putkitulpista?

Normaalit putkitulpat ilman ohivirtausta taipuvat tyhjennettynä käytännössä kaksin kerroin. Ohivirtaustulpan sisällä oleva kanava on teräsvahvisteista letkua. Letku on ns. puolijäykkää ja se ei taivu kovin helposti. Ohivirtauskanavasta johtuen tulppa täytyy päästä asentamaan melko suoraan putken päästä, eikä sitä saa asennettua hyvin esim. 100mm tarkastusyhteestä 200mm putkeen. Tulppa ei siis taivu kunnolla edes tyhjänä. Ohivirtaustulpat ovat painavampia, kuin normaalit putkitulpat, johtuen liittimistä ja tulpan sisäisestä putkituksesta.

Minkälaisia vaihtoehtoja ohivirtaustulppiin on olemassa?

Ohivirtaustulppia löytyy erilaisilla ohivirtauskanavilla varustettuna. Tulpan sisällä olevan kanavan koko vaihtelee käyttötarpeen mukaan. Pienissä tulpissa kanava on luonnollisesti pienempi. Kanavan koko on tyypillisesti 25-100mm riippuen tulpasta. Tulppia on saatavilla myös kahdella kanavalla varustettuna. Kaksi kanavaa mahdollistaa sen, että tulpan läpi täytetään esimerkiksi suljettua putkistoa vedellä ja toisesta läpiviennistä saadaan ulos ilmaa, jonka vesi syrjäyttää. Ohivirtauskanava voidaan myös varustaa erilaisilla liittimillä tarpeen mukaan. Pienin ohivirtaustulppa on kooltaan 35mm. Suurin tulppa on täytenä 2200mm, eli ohivirtaustulpista löytyy samat koot, kuin normaaleista putkitulpista ilman ohivirtausta.