Yksityisyydensuoja

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Paine Technology verkkokauppa noudattaa hyviä verkkokaupankäynnin tapoja asiakkaan tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Paine Technologyn harjoittamia Internet-palveluja.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

PAINE TECHNOLOGY, Fredrikinkatu 61a, 6. krs 00100, Helsinki

Puh: 09 348 722 77

E-mail: [email protected]

Y-tunnus: 2612178-3

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Mikko Hirvonen

Rekisterin nimi

Paine Technology verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin sisältämät tiedot

 • Käyttäjän etu- ja sukunimet
 • Käyttäjän yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti)
 • Tilaushistoria (käsitellyt ja käsittelyssä olevat tilaukset maksutapoineen)
 • Käyttäjän sivustolta lähettämät sähköpostiviestit (viestin sisältö ja header-tiedot)

Asiakkaan pankki- tai luottokorttien tiedot eivät ole verkkopalveluiden henkilökunnan nähtävissä. Maksut tapahtuvat aina pankin omalla palvelimella SSL-suojatun yhteyden kautta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Paine Technology verkkokaupan ja sen asiakkaiden väliseen palvelusuhteiden hoitoon. Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi. Tietoja myös säilytetään, johtuen takuupolitiikastamme sekä osittain lainsäädännön asettamista vaatimuksista johtuen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovutus ja salassapito

Paine Technology voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Rekisteri on talletettu ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimelle, johon on Paine Technology verkkokaupan henkilökunnan lisäksi pääsy palveluntarjoajan henkilökunnalla. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • yrityksemme ja sen työntekijät
 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

Kaupan ja asiakkaan välinen tietoliikenne on salattu SSL salauksella. Paine Technology verkkokauppa pidättäytyy vastuusta, mikäli asiakkaan tiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon Paine Technology verkkokaupasta riippumattomien tietomurtojen takia, esimerkiksi jos palvelimelle tapahtuu tietomurto, jota Paine Technology verkkokaupan henkilökunta ei olisi voinut estää. Asiakas on itse vastuussa omasta tunnuksestaan ja on velvollinen vaihtamaan salasanan, mikäli epäilee sen joutuneen ulkopuolisten tietoon. Paine Technology verkkokauppa pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen, kuitenkin ilmoittamalla asiasta asiakkaille.

Asiakkaan oikeudet

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaan esittämiin, rekisteriä koskeviin pyyntöihin viimeistään kuukauden kuluessa.

Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietojasi:

 • verkkokaupassa viiden vuoden ajan
 • sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Lisätietoja asiakasrekisteri- ja tietoturvapolitiikastamme saa osoitteesta [email protected] Paine Technology pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen, kuitenkin ilmoittamalla asiasta asiakkaille.