Kuinka paljon tulppa kestää painetta?

Painetec verkkokaupassa myytäviin putkitulppiin on merkitty max työpaine ja max takapaine. Tarkoitukseen sopiva ja oikein valittu tulpan koko vaikuttaa työn sujuvuuteen ja turvallisuuteen.

Putkitulpan paineen kesto

Putkitulpassa puhutaan kahdesta ei paineesta. Toinen paine on täyttöpaine ja toinen on työpaine. Tulpan täyttöpaine on se paine, joka pumpataan tulpan sisälle. Työpaine on se paine, joka kohdistuu tulppaan, kun putkessa on nestettä. Työpaineen ymmärtämiseksi on hyvä kerrata hydraulisen paineen periaate: kun nesteen pinta nousee putkessa, paine putken pohjalla kasvaa. Kymmenen metrin vesipatsas putkessa aiheuttaa putken pohjalla 1bar paineen.

Se, miten putkitulppa jaksaa vastustaa työpaineesta aiheutuvaa rasitusta, riippuu tulpan täyttöpaineesta ja putkitulpan seinämän välisestä kitkasta.

Putkessa oleva neste alkaa tunkeutumaan putken seinämän ja putkitulpan väliin. Mitä korkeampi työpaine on, sitä pidemmälle neste tunkeutuu. Jossain vaiheessa paineen noustessa, neste etenee niin pitkälle, että kitka putken ja tulpan välillä häviää ja tulppa alkaa liikkumaan. Siinä vaiheessa tulppaus ei enää pidä. Tulppa ei siis hajoa, vaikka työpaine nousee yli rajan, mutta tulppa alkaa kuitenkin liikkumaan ja se voi aiheuttaa vahinkoja tai vaaratilanteita.

Kuinka korkean putkilinjan saa tulpattua?

Putkitulppa täytetään ilmalla. Ilma puristuu kasaan, kun tulppaa rasitetaan ulkopuolisella paineella. Tästä syystä työpaine ei ole 1:1 tulpan täyttöpaineen kanssa. Esimerkiksi 2,5bar täyttöpaineella putkitulpille luvataan 1bar takapaineen kesto. Todellisuudessa tulppa kestää työpainetta hiukan enemmän, jos putken seinämä on puhdas, mutta tämän varaan ei kannata laskea. Putkitulppia tehdään myös korkeapaineversiona, jolloin tulpan täyttöpaine voi olla jopa 10bar. 10bar täyttöpaineella tulppa kestää jo 6bar työpainetta, eli putkeen voi laittaa 60 metriä korkean vesipatsaan tulpan varaan. 60 metriä alkaa olla jo sen verran korkea, että isompienkin rakennusten putkilinjat saadaan alhaalta tukkoon. Korkeapainetulppia on saatavilla 6 ja 10 bar täyttöpaineella 70mm-700mm kokoisiin putkiin. 6bar versiossa maksimi työpaine on 3bar.

Kitkalla kiinni seinämään

Putkitulpan koko vaikuttaa tulpan kontaktipinta-alaan. Kontaktipinta-ala tarkoittaa tulpan sitä pintaa, joka koskettaa putken seinämää, tulpan ollessa täynnä. Mitä suuremman tulpan putkeen saa, sitä enemmän putken seinämään pinta-alasta on tulppaa vasten. Suurempi pinta-ala tarkoittaa suurempaa kitkaa ja se auttaa lisäämään pitoa putkessa. Pinta-ala ei kuitenkaan auta, jos työpaine kasvaa niin suureksi, että neste pääsee voitelemaan kitkan pois putken seinän ja tulpan välistä. Hyvin usein tilanne on se, että maksimipaineita ei edes tarvita, silloin suurempi tulppa on myös kätevä, kun sitä ei tarvitse pumpata lähelle maksimitäyttöpainetta, että putki saadaan tukkoon. Epäpuhtaudet putkessa voivat vaikuttaa tulpan paikallaan pysymiseen. Jos putkessa on esimerkiksi rasvaa, se kannattaa puhdistaa kunnolla ennen tulppaamista.